Giúp mk với ạ cảm ơn nhìu

Question

Giúp mk với ạ cảm ơn nhìu
giup-mk-voi-a-cam-on-nhiu

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-13T19:07:12+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:08:39+00:00

  A,10/20>90/10

  B,4/100=2/200

  C,2/30<3/20

  D,(0,1)^20>(0,3)^40

  Đây

   

  0
  2020-10-13T19:09:05+00:00

  $a$) Ta có:

  $10^{20} = (10^2)^{10} = 100^{10}$

  Vì : $100^{10} > 90^{10} ⇒ 10^{20} > 90^{10}$.

  $b$) Ta có:

  $2^{200} = (2^2)^{100} = 4^{100}$

  $⇒ 4^{100} = 2^{200}$.

  $c$) Ta có:

  $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$

  $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$

   Vì : $8^{10} < 9^{10} ⇒ 2^{30} < 3^{20}$.

  $d$) Ta có:

  $(0,3)^{40} = [(0,3)^2]^{20} = (0,09)^{20}$

  Vì : $(0,1)^{20} > (0,09)^{20} ⇒ (0,1)^{20} > (0,3)^{40}$.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )