Giúp mk với ạ cảm ơn nhìu

Giúp mk với ạ cảm ơn nhìu
giup-mk-voi-a-cam-on-nhiu

0 thoughts on “Giúp mk với ạ cảm ơn nhìu”

 1. $a$) Ta có:

  $10^{20} = (10^2)^{10} = 100^{10}$

  Vì : $100^{10} > 90^{10} ⇒ 10^{20} > 90^{10}$.

  $b$) Ta có:

  $2^{200} = (2^2)^{100} = 4^{100}$

  $⇒ 4^{100} = 2^{200}$.

  $c$) Ta có:

  $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$

  $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$

   Vì : $8^{10} < 9^{10} ⇒ 2^{30} < 3^{20}$.

  $d$) Ta có:

  $(0,3)^{40} = [(0,3)^2]^{20} = (0,09)^{20}$

  Vì : $(0,1)^{20} > (0,09)^{20} ⇒ (0,1)^{20} > (0,3)^{40}$.

   

  Reply

Leave a Comment