Giúp mình điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Question

Giúp mình điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
giup-minh-diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

in progress 0
Cherry 3 years 2021-08-01T16:35:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T16:36:46+00:00

  Bài 5

  a) – yếu

       – mềm 

  b) – già

       – nặng 

       – thành thạo

  c) – mặn

      – ngọt

      – sẫm 

      – sâu đậm

  0
  2021-08-01T16:37:31+00:00

  Lời giải 

  a ) Cứng

  – Từ trái nghĩa : kém

  – Từ trái nghĩa : dẻo 

  b ) Non

  – Từ trái nghĩa : già

  – Từ trái nghĩa : nặng

  – Từ trái nghĩa : tốt

  c ) Nhạt

  – Từ trái nghĩa : mặn

  – Từ trái nghĩa : đậm đà

  – Từ trái nghĩa : sặc sỡ 

  – Từ trái nghĩa : còn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )