Question

Giúp mình điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
giup-minh-diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Answers

 1. Bài 5

  a) – yếu

       – mềm 

  b) – già

       – nặng 

       – thành thạo

  c) – mặn

      – ngọt

      – sẫm 

      – sâu đậm

 2. Lời giải 

  a ) Cứng

  – Từ trái nghĩa : kém

  – Từ trái nghĩa : dẻo 

  b ) Non

  – Từ trái nghĩa : già

  – Từ trái nghĩa : nặng

  – Từ trái nghĩa : tốt

  c ) Nhạt

  – Từ trái nghĩa : mặn

  – Từ trái nghĩa : đậm đà

  – Từ trái nghĩa : sặc sỡ 

  – Từ trái nghĩa : còn

Leave a Comment