Giúp mình câu này với

Question

Giúp mình câu này với
giup-minh-cau-nay-voi

in progress 0
Latifah 1 year 2020-10-14T00:03:31+00:00 1 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:04:52+00:00

  ĐK: $1+x\ge 0$, $1-x\ge 0$

  $\Leftrightarrow -1\le x\le 1$

  $\Rightarrow D=[-1;1]$

  $f(-x)=(-x)^3+x+\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}$

  $=-x^3+x-\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}$

  $=-f(x)$

  $\to f(x)$ là hàm lẻ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )