Giúp mình câu này với

Giúp mình câu này với
giup-minh-cau-nay-voi

0 thoughts on “Giúp mình câu này với”

 1. ĐK: $1+x\ge 0$, $1-x\ge 0$

  $\Leftrightarrow -1\le x\le 1$

  $\Rightarrow D=[-1;1]$

  $f(-x)=(-x)^3+x+\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}$

  $=-x^3+x-\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}$

  $=-f(x)$

  $\to f(x)$ là hàm lẻ.

  Reply

Leave a Comment