Giải phương trình câu dưới

Question

Giải phương trình câu dưới
giai-phuong-trinh-cau-duoi

in progress 0
Maris 4 years 2020-10-16T18:37:03+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-16T18:38:17+00:00

  Đáp án:

  $x = 3$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{3x^2 – 18x + 28} + \sqrt{4x^2 -24x + 45} = -5 -x^2 + 6x$

  $\Leftrightarrow \sqrt{3(x-3)^2 +1} + \sqrt{4(x-3)^2 + 9} = 4 – (x-3)^2$

  Ta có:

  $VT \geq \sqrt{3.0 + 1} + \sqrt{4.0 + 9} = 4$

  $VP \leq 4 -0 = 4$

  $\Rightarrow \sqrt{3(x-3)^2 +1} + \sqrt{4(x-3)^2 + 9} = 4 – (x-3)^2$

  $\Leftrightarrow x – 3 = 0$

  $\Leftrightarrow x = 3$

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )