đây là câu gián tiếp Thầy giáo dặn chúng tôi ngày mai đến sớm 15 phút. hãy biết lại câu trực tiếp có nội dung như trên

Question

đây là câu gián tiếp Thầy giáo dặn chúng tôi ngày mai đến sớm 15 phút.
hãy biết lại câu trực tiếp có nội dung như trên

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-08-31T08:28:09+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:29:18+00:00

  Câu trực tiếp:

  Thầy giáo dặn chúng tôi:”Ngày mai các em đến sớm 15 phút nhé!”

  0
  2021-08-31T08:29:55+00:00

  Thầy giáo nói : ” Ngày mai đến sớm 15 phút .”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )