có thể cho mình biết lfa lời kêu gọi của Đăm Săn có ý nghĩa như thế nào mình cám ơn nhiều, có thể giải thích rõ và cụ thể nhé

Question

có thể cho mình biết lfa lời kêu gọi của Đăm Săn có ý nghĩa như thế nào
mình cám ơn nhiều, có thể giải thích rõ và cụ thể nhé

in progress 0
Calantha 4 months 2021-09-05T05:51:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T05:52:41+00:00

  Lời kêu gọicuar ĐS chứng tỏ ông là 1 tù trưởng rất tôn trọng ý kiến của nhân dân, 1 ng yêu chuộng hoà bình

        chúc bạn học tốt

  0
  2021-09-05T05:53:07+00:00

   Ý nghĩa:

  + Thể hiện sự thống nhất cao độ giữa quyền lợi, khát vọng cá nhân anh hùng đối với cộng đồng, bộ tộc.

  + Thể hiện lòng yêu mến, sự tuân phục của tập thể cộng đồng đối với cá nhân anh hùng -> Đây cũng là biểu hiện của ý thức dân tộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )