Question

có thể cho mình biết lfa lời kêu gọi của Đăm Săn có ý nghĩa như thế nào
mình cám ơn nhiều, có thể giải thích rõ và cụ thể nhé
Leave a Comment