Cho tam giác DEF có DE=4cm,EF=5cm,DF=6cm.trên cạnh DE lấy điểm M sao cho DM=3cm,trên cạnh DF lấy điểm N sao cho DN=2cm a,CM: DEF đồng dạng DMN b, tín

Question

Cho tam giác DEF có DE=4cm,EF=5cm,DF=6cm.trên cạnh DE lấy điểm M sao cho DM=3cm,trên cạnh DF lấy điểm N sao cho DN=2cm
a,CM: DEF đồng dạng DMN
b, tính MN

in progress 0
Huyền Thanh 3 years 2021-05-25T02:13:48+00:00 1 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-25T02:15:25+00:00

  a) Xét ΔDEF và ΔDNM có 

  DN=DF/DM(4/2=6/3)=1/2

  hung

  Do đó: ΔDEF∼ΔDNM(c-g-c)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )