Cho tam giác AMC vuông tại M ,có AM=12cm, AC=20cm. a) Tính MC. b) Vẽ phân giác AD của tam giác AMC,DH vuông góc AC tại H,chứng minh : tam giác AMD=tam

Question

Cho tam giác AMC vuông tại M ,có AM=12cm, AC=20cm.
a) Tính MC.
b) Vẽ phân giác AD của tam giác AMC,DH vuông góc AC tại H,chứng minh : tam giác AMD=tam giác AHD.
c) Đường thẳng DH cắt AM tại I,chứng minh:tam giác IDC cân
cho-tam-giac-amc-vuong-tai-m-co-am-12cm-ac-20cm-a-tinh-mc-b-ve-phan-giac-ad-cua-tam-giac-amc-dh

in progress 0
Latifah 4 months 2021-05-17T16:16:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T16:17:47+00:00

  #PLTH(cho chị đánh giá hay +ctlhn nhé! Thanks)

  Bài làm

  cho-tam-giac-amc-vuong-tai-m-co-am-12cm-ac-20cm-a-tinh-mc-b-ve-phan-giac-ad-cua-tam-giac-amc-dh

  0
  2021-05-17T16:18:05+00:00

  Đáp án:

   a, ta có ΔAMC vuông tại M 
  ⇔ AM² + MC² = AC² (  đ/lí PYTAGO )
  ⇔ 12² + MC² = 20² 
  ⇔144 +MC² = 400
  ⇔ MC² = 400-144= 256
  ⇔MC= 16 cm 
  b, Xét ΔAMD và ΔAHD có 
      ∠AMD = ∠AHD =90 
      AD chung
    ∠MAD = ∠HAD (AD là phân giác )
  ⇒ ΔAMD=ΔAHD (ch-gn)
  c, 
  gọi O là giao điểm AO và IC 
  ta có CM và IH là 2 đường cao 
  mà CM ∩ IH ={D}
  ⇔ D là trực tâm 
  ⇔ AD là đg cao 
  mà AD là phân giác 
  ⇔ AD là đg trung tuyến 
  Ta có AD⊥CI = {O} 
  ⇔ DO ⊥ CI ={O}
  => DO là đg cao 
  mà DO là đg trung tuyến ( AD là trung tuyến )
  => ΔIDC cân tại I ( đpcm) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )