Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b

Question

Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-14T04:17:44+00:00 1 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T04:19:36+00:00

  Đáp án: `3.\frac{a}{b}=-42`

   

  Giải thích các bước giải:

  $ĐK:b\neq0;a\neq4b$

  Từ `\frac{ab+2b^2}{2ab-8b^2}=\frac{1}{3}`

  `⇔\frac{b(a+2b)}{b(2a-8b)}=\frac{1}{3}`

  `⇔\frac{a+2b}{2a-8b}=\frac{1}{3}`

  $⇔3(a+2b)=2a-8b$

  $⇔3a+6b=2a-8b$

  $⇔3a-2a=-8b-6b$

  $⇔a=-14b$

  `⇔\frac{a}{b}=-14`

  `⇔3.\frac{a}{b}=-42`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )