CHo phân số x=0,12345…998999 trong đó ở bên phải dấu phẩy ra viết các số từ 1 đến 999 liên tiếp nhau. Chữ số thứ 2003 ở bên phải dấu phẩy là chữ số

Question

CHo phân số x=0,12345…998999 trong đó ở bên phải dấu phẩy ra viết các số từ 1 đến 999 liên tiếp nhau. Chữ số thứ 2003 ở bên phải dấu phẩy là chữ số nào ? Vì sao ?

0
Hưng Gia 1 year 2020-10-14T00:09:29+00:00 0 Answers 40 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )