cho hình thang vuông ABCD, góc A= góc D= 90 độ, lấy M là trung điểm của BC. Chứng minh tam giác AMD cân

Question

cho hình thang vuông ABCD, góc A= góc D= 90 độ, lấy M là trung điểm của BC. Chứng minh tam giác AMD cân

in progress 0
Nho 1 year 2020-10-14T00:37:14+00:00 2 Answers 145 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:38:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lấy N là trung điểm của AD. Nối M với N.

  Suy ra MN là đường trung bình của hình thang ABCD.

  Do đó:AB//MNAB//MN(theo tính chất đường trung bình của hình thang)

  BAMˆ=NMAˆ(slt)BAM^=NMA^(slt)

  MANˆ+AMNˆ=90oANMˆ=90oMNAD⇒MAN^+AMN^=90o⇒ANM^=90o⇒MN⊥AD

  Xét tam giác ANM và tam giác DNM ta có:

  ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪AN=DNANMˆ=DNMˆMN(chung)ΔANM=ΔDNM(c.g.c){AN=DNANM^=DNM^MN(chung)⇒ΔANM=ΔDNM(c.g.c)

  (Cách nhanh hơn dùng MN đồng thời là đường trung tuyến đồng tthời là đường cao)

  AM=DM⇒AM=DM

  Do đó tam giác ADM cân(đpcm)

  0
  2020-10-14T00:38:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $N$ là trung điểm $AD$

  Xét hình thang $ABCD$,có:

  $M$ là trung điểm $BC$ (gt)

  $N$ là trung điểm $AD$ 

  $⇒MN$ là đường trung bình của hình thang $ABCD$

  $⇒MN//AB//CD$

  Mà $\widehat{A}=90^o$

  $⇒AB⊥AD$

  $⇒MN$ là đường trung trực

  Xét $ΔMAD$ ,có:

  MN là đường trung trực của AD(cmt)

  MN là trung tuyến(N là trung điểm AD)

  $⇒ΔMAD$ cân tại $M$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )