Ai giải giúp em bài vô định lớp 11 có hướng giải đi làm câu đầu tiên thui còn nhiêu em xem cách giải em tự giải

Question

Ai giải giúp em bài vô định lớp 11 có hướng giải đi làm câu đầu tiên thui còn nhiêu em xem cách giải em tự giải
ai-giai-giup-em-bai-vo-dinh-lop-11-co-huong-giai-di-lam-cau-dau-tien-thui-con-nhieu-em-em-cach-g

in progress 0
Thạch Thảo 7 months 2021-02-19T19:40:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-19T19:42:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} + 3x – 10}}{{3{x^2} – 5x – 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 5} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {3x + 1} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{x + 5}}{{3x + 1}} = \frac{{2 + 5}}{{3.2 + 1}} = 1\\
  b,\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^3} + 3{x^2} – 9x – 2}}{{{x^3} – x – 6}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {{x^3} – 2{x^2}} \right) + \left( {5{x^2} – 10x} \right) + \left( {x – 2} \right)}}{{\left( {{x^3} – 2{x^2}} \right) + \left( {2{x^2} – 4x} \right) + \left( {3x – 6} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} + 5x + 1} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 3} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} + 5x + 1}}{{{x^2} + 2x + 3}}\\
   = \frac{{{2^2} + 5.2 + 1}}{{{2^2} + 2.2 + 3}}\\
   = \frac{{15}}{{11}}\\
  c,\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\sqrt {4x + 1}  – 3}}{{{x^2} – 4}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {\sqrt {4x + 1}  – 3} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 3} \right)}}{{\left( {{x^2} – 4} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 3} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {4x + 1} \right) – {3^2}}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 3} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{4\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 3} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{4}{{\left( {x + 2} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 3} \right)}}\\
   = \frac{4}{{\left( {2 + 2} \right).\left( {\sqrt {4.2 + 1}  + 3} \right)}}\\
   = \frac{1}{6}\\
  d,\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\sqrt {x + 2}  – 2}}{{\sqrt {x + 7}  – 3}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {\sqrt {x + 2}  – 2} \right)\left( {\sqrt {x + 2}  + 2} \right)\left( {\sqrt {x + 7}  + 3} \right)}}{{\left( {\sqrt {x + 7}  – 3} \right)\left( {\sqrt {x + 7}  + 3} \right)\left( {\sqrt {x + 2}  + 2} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left[ {\left( {x + 2} \right) – {2^2}} \right]\left( {\sqrt {x + 7}  + 3} \right)}}{{\left[ {\left( {x + 7} \right) – {3^2}} \right]\left( {\sqrt {x + 2}  + 2} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {x – 2} \right)\left( {\sqrt {x + 7}  + 3} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {\sqrt {x + 2}  + 2} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\sqrt {x + 7}  + 3}}{{\sqrt {x + 2}  + 2}}\\
   = \frac{{\sqrt {2 + 7}  + 3}}{{\sqrt {2 + 2}  + 2}}\\
   = \frac{3}{2}
  \end{array}\) 

  0
  2021-02-19T19:43:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các dạng vô định các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )