Xác định phương thức biểu đạt nào, dựa vào đâu mà em xác định được Xác định chủ đề văn bản

Question

Xác định phương thức biểu đạt nào, dựa vào đâu mà em xác định được
Xác định chủ đề văn bản
ac-dinh-phuong-thuc-bieu-dat-nao-dua-vao-dau-ma-em-ac-dinh-duoc-ac-dinh-chu-de-van-ban

in progress 0
Hải Đăng 1 year 2021-09-03T19:49:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:51:08+00:00

  1.

  Xác định phương thức biểu đạt : miêu tả 

  Dựa vào : – Nhiều từ ngữ miêu tả 

                  – Không có các sự việc hay ở một không gian nhất định . 

  2. 

  Chủ đề : Tả về vẻ đẹp của vạn vật khi trời mới chớm hè . 

  0
  2021-09-03T19:51:29+00:00

  phương thức biểu đạt là miêu tả

  chủ đề của văn bản là miêu tả về cây cối khi mùa hè ms đến

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )