Question

Xác định phương thức biểu đạt nào, dựa vào đâu mà em xác định được
Xác định chủ đề văn bản
ac-dinh-phuong-thuc-bieu-dat-nao-dua-vao-dau-ma-em-ac-dinh-duoc-ac-dinh-chu-de-van-ban

Answers

 1. 1.

  Xác định phương thức biểu đạt : miêu tả 

  Dựa vào : – Nhiều từ ngữ miêu tả 

                  – Không có các sự việc hay ở một không gian nhất định . 

  2. 

  Chủ đề : Tả về vẻ đẹp của vạn vật khi trời mới chớm hè . 

  Reply

Leave a Comment