Question

Xác định phương thức biểu đạt nào, dựa vào đâu mà em xác định được
Xác định chủ đề văn bản
ac-dinh-phuong-thuc-bieu-dat-nao-dua-vao-dau-ma-em-ac-dinh-duoc-ac-dinh-chu-de-van-ban
Leave a Comment