phương trình cosx +m+5=0 có nghiệm khi

phương trình cosx +m+5=0 có nghiệm khi

0 thoughts on “phương trình cosx +m+5=0 có nghiệm khi”

 1. `cosx+m+5=0`

  `⇔cosx=-m-5`

  Phương trình có nghiệm `⇔|-m-5|=|m+5|≤1⇔-1≤m+5≤1⇔-6≤m≤-4`

  Vậy phương trình có nghiệm `⇔-6≤m≤-4`

   

  Reply
 2. `cos x + m + 5 = 0`

  `<=> cos x = -m – 5`

  Vì: `cos x ∈ [-1; 1]`

  `=> -1 ≤ -m – 5 ≤ 1`

  `<=> 4 ≤ -m ≤ 6`

  `<=> -6 ≤ m ≤ -4`

  `=> m ∈ [-6; -4]`

   

  Reply

Leave a Comment