hiệu hai số là 3364 số bé bằng 3/7 số lớn Tổng của hai số đó là

hiệu hai số là 3364 số bé bằng 3/7 số lớn Tổng của hai số đó là

0 thoughts on “hiệu hai số là 3364 số bé bằng 3/7 số lớn Tổng của hai số đó là”

 1. Đáp án: 8410

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Số bé  : |—–|—–|—–| ………..3364………… 

  Số lớn : |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|

  Hiệu số phần bằng nhau là :

     7 – 3 = 4 ( phần )

  Tổng số phần bằng nhau là :

    7 + 3 = 10 ( phần )

  Tổng 2 số là :

    3364 : 4 x 10 = 8410

          Đáp số : 8410

  Reply
 2. Đáp án:

   Hiệu số phần bằng nhau là

  ` 7 – 3 = 4 ` ( phần )

  Số lớn là

  ` 3364 : 4 `x `7 = 5887 `

  Số bé là

  ` 5887 – 3364 = 2523 `

  Tổng hai số là

  ` 5887 + 2523 = 8410 `

  Đáp số : ` 8410 `

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment