hiệu hai số là 3364 số bé bằng 3/7 số lớn Tổng của hai số đó là

Question

hiệu hai số là 3364 số bé bằng 3/7 số lớn Tổng của hai số đó là

in progress 0
Neala 1 year 2020-10-31T01:05:59+00:00 2 Answers 70 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:07:11+00:00

  Đáp án: 8410

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Số bé  : |—–|—–|—–| ………..3364………… 

  Số lớn : |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|

  Hiệu số phần bằng nhau là :

     7 – 3 = 4 ( phần )

  Tổng số phần bằng nhau là :

    7 + 3 = 10 ( phần )

  Tổng 2 số là :

    3364 : 4 x 10 = 8410

          Đáp số : 8410

  0
  2020-10-31T01:07:36+00:00

  Đáp án:

   Hiệu số phần bằng nhau là

  ` 7 – 3 = 4 ` ( phần )

  Số lớn là

  ` 3364 : 4 `x `7 = 5887 `

  Số bé là

  ` 5887 – 3364 = 2523 `

  Tổng hai số là

  ` 5887 + 2523 = 8410 `

  Đáp số : ` 8410 `

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )