Giúp mk câu này với ạ

Giúp mk câu này với ạ
giup-mk-cau-nay-voi-a

0 thoughts on “Giúp mk câu này với ạ”

 1. Đáp án:

  \(\dfrac{{8\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)}}{{\sqrt 3 }}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left[ {\dfrac{{\sqrt 6  – \sqrt 3 }}{{\sqrt {2 – 2\sqrt 2 .1 + 1} }} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right].\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt 6  – \sqrt 3 }}{{\sqrt {{{\left( {\sqrt 2  – 1} \right)}^2}} }} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right].\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 2  – 1} \right)}}{{\sqrt 2  – 1}} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right].\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left( {\sqrt 3  + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right).\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left( {\dfrac{{5 + 3}}{{\sqrt 3 }}} \right).\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \dfrac{{8\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)}}{{\sqrt 3 }}
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment