Giúp mk câu này với ạ

Question

Giúp mk câu này với ạ
giup-mk-cau-nay-voi-a

in progress 0
Gerda 1 year 2020-10-31T11:23:33+00:00 1 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:25:15+00:00

  Đáp án:

  \(\dfrac{{8\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)}}{{\sqrt 3 }}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left[ {\dfrac{{\sqrt 6  – \sqrt 3 }}{{\sqrt {2 – 2\sqrt 2 .1 + 1} }} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right].\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt 6  – \sqrt 3 }}{{\sqrt {{{\left( {\sqrt 2  – 1} \right)}^2}} }} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right].\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 2  – 1} \right)}}{{\sqrt 2  – 1}} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right].\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left( {\sqrt 3  + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }}} \right).\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \left( {\dfrac{{5 + 3}}{{\sqrt 3 }}} \right).\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)\\
   = \dfrac{{8\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)}}{{\sqrt 3 }}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )