Giúp mik nhé.. có 4 phần a,b,c,d hoi ak

Giúp mik nhé.. có 4 phần a,b,c,d hoi ak

giup-mik-nhe-co-4-phan-a-b-c-d-hoi-ak

0 thoughts on “Giúp mik nhé.. có 4 phần a,b,c,d hoi ak”

 1. a,

  $ (x+2)^{ 2 } $ $ + $ $ 2 $ $ ( $ $ x^{ 2 } $ $ -4) $ $ + $ $ (x-2)^{ 2 } $

  $\text{ Ta bắt đầu khai triển loại bỏ dấu ngoặc rồi tính } $

  $ x^{ 2 } $ $ +4x+4+2 $ $ x^{ 2 } $ $ -8+(x-4) $

  $\text{ Rồi lại bỏ dấu ngoặc } $

  $ x^{ 2 } $ $ +4x+4+2 $ $ x^{ 2 } $ $ -8+x-4 $

  $\text{ Ta đi bỏ các số đối ra , kết hợp các số hạng giống nhau } $

  $\Rightarrow{ 3 } $ $ x^{ 2 } $ $ + $ $ 5x-8 $

   

   

  Reply

Leave a Comment