Giúp mik nhé.. có 4 phần a,b,c,d hoi ak

Question

Giúp mik nhé.. có 4 phần a,b,c,d hoi ak

giup-mik-nhe-co-4-phan-a-b-c-d-hoi-ak

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-10-29T21:36:51+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

 1. a,

  $ (x+2)^{ 2 } $ $ + $ $ 2 $ $ ( $ $ x^{ 2 } $ $ -4) $ $ + $ $ (x-2)^{ 2 } $

  $\text{ Ta bắt đầu khai triển loại bỏ dấu ngoặc rồi tính } $

  $ x^{ 2 } $ $ +4x+4+2 $ $ x^{ 2 } $ $ -8+(x-4) $

  $\text{ Rồi lại bỏ dấu ngoặc } $

  $ x^{ 2 } $ $ +4x+4+2 $ $ x^{ 2 } $ $ -8+x-4 $

  $\text{ Ta đi bỏ các số đối ra , kết hợp các số hạng giống nhau } $

  $\Rightarrow{ 3 } $ $ x^{ 2 } $ $ + $ $ 5x-8 $

   

   

Leave an answer