Giúp e bài 4 vs e đang cần gấp

Giúp e bài 4 vs e đang cần gấp
giup-e-bai-4-vs-e-dang-can-gap

0 thoughts on “Giúp e bài 4 vs e đang cần gấp”

 1. Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và bớt ở số trừ 12 đơn vị thì hiệu sẽ tăng: 12 + 12 = 24(đơn vị)

  Hiệu mới là:

            32 + 24 = 56

                          Đáp số: 56

  Chúc học tốt!!!

           

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 4 :

  Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và bớt ở số trừ 12 đơn vị thì hiệu sẽ tăng nhé!

      12 + 12 = 24 ( đơn vị )

  Hiệu mới là:

               32 + 24 = 56 ( đơn vị )

  Đáp số : 56 đơn vị

  Bài 3 : 

  Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và bớt đi số trừ 12 đơn vị thì hiệu sẽ tăng nhé!

      15 + 15 = 30 ( đơn vị )

  Đáp số : Tăng 30 đơn vị

        

  Reply

Leave a Comment