Giúp e bài 4 vs e đang cần gấp

Question

Giúp e bài 4 vs e đang cần gấp
giup-e-bai-4-vs-e-dang-can-gap

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-31T14:26:44+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:28:30+00:00

  Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và bớt ở số trừ 12 đơn vị thì hiệu sẽ tăng: 12 + 12 = 24(đơn vị)

  Hiệu mới là:

            32 + 24 = 56

                          Đáp số: 56

  Chúc học tốt!!!

           

   

  0
  2020-10-31T14:28:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 4 :

  Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và bớt ở số trừ 12 đơn vị thì hiệu sẽ tăng nhé!

      12 + 12 = 24 ( đơn vị )

  Hiệu mới là:

               32 + 24 = 56 ( đơn vị )

  Đáp số : 56 đơn vị

  Bài 3 : 

  Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và bớt đi số trừ 12 đơn vị thì hiệu sẽ tăng nhé!

      15 + 15 = 30 ( đơn vị )

  Đáp số : Tăng 30 đơn vị

        

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )