cho hai số , nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể được là 48 . Tìm hai số đó ?

cho hai số , nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể được là 48 . Tìm hai số đó ?

0 thoughts on “cho hai số , nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể được là 48 . Tìm hai số đó ?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số dư lớn nhất có thể được là 48 

  ⇒ Số chia là 49 

  ⇒ Số bị chia là 49 × 7 + 48 = 391

  Reply
 2. Đáp án: Số bé là : 49 

               Số lớn là : 391

   Giải thích các bước giải:

  Trong phép chia , số chia luôn luôn lớn hơn số dư

  Mà số dư lớn nhất có thể là : 48

  → Số bé là : 49

  → Số lớn là :

     49 x 7 + 48 = 391

  Vậy số bé là : 49 ; số lớn là : 391

  Reply

Leave a Comment