cho hai số , nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể được là 48 . Tìm hai số đó ?

Question

cho hai số , nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể được là 48 . Tìm hai số đó ?

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-31T18:09:37+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:11:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số dư lớn nhất có thể được là 48 

  ⇒ Số chia là 49 

  ⇒ Số bị chia là 49 × 7 + 48 = 391

  1
  2020-10-31T18:11:26+00:00

  Đáp án: Số bé là : 49 

               Số lớn là : 391

   Giải thích các bước giải:

  Trong phép chia , số chia luôn luôn lớn hơn số dư

  Mà số dư lớn nhất có thể là : 48

  → Số bé là : 49

  → Số lớn là :

     49 x 7 + 48 = 391

  Vậy số bé là : 49 ; số lớn là : 391

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )