Câu 9 làm sao vậy mn

Câu 9 làm sao vậy mn
cau-9-lam-sao-vay-mn

0 thoughts on “Câu 9 làm sao vậy mn”

 1. Đáp án:

  $B.\, 3a^3\sqrt3$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $AA’\perp (ABC)$ (lăng trụ đứng)

  $\Rightarrow \widehat{(A’B;(ABC))} = \widehat{A’BA} = 60^o$

  $\Rightarrow AA’ = AB.\tan\widehat{A’BA} = a\sqrt2.\tan60^o = a\sqrt6$

  Ta được:

  $V_{ABC.A’B’C’} = S_{ABC}.AA’ = \dfrac{1}{2}\cdot 3a\cdot a\sqrt2 \cdot a\sqrt6 = 3a^3\sqrt3$

  Reply

Leave a Comment