Các chuyên gia vào giúp mình giải nhanh 2 bài này nha , mình cần gấp

Các chuyên gia vào giúp mình giải nhanh 2 bài này nha , mình cần gấp
cac-chuyen-gia-vao-giup-minh-giai-nhanh-2-bai-nay-nha-minh-can-gap

0 thoughts on “Các chuyên gia vào giúp mình giải nhanh 2 bài này nha , mình cần gấp”

 1. Đáp án:

  1) $x = 4$

  2) $(x;y) = \left\{(0;-2),(2;8),(-1;-4),(3;10)\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  1) $\sqrt{2x – 3} – \sqrt{x + 1} = x – 4 \qquad (*)$

  $ĐKXĐ: \, x \geq \dfrac{3}{2}$

  $(*) \Leftrightarrow x – 4 + \sqrt{x +1} – \sqrt5 – (\sqrt{2x – 3} – \sqrt5) = 0$

  $\Leftrightarrow x – 4 + \dfrac{(\sqrt{x +1} – \sqrt5)(\sqrt{x +1} + \sqrt5)}{\sqrt{x +1} + \sqrt5} – \dfrac{(\sqrt{2x – 3} – \sqrt5)(\sqrt{2x – 3} + \sqrt5)}{\sqrt{2x – 3} + \sqrt5} = 0$

  $\Leftrightarrow x – 4 + \dfrac{x – 4}{\sqrt{x +1} + \sqrt5} – \dfrac{2(x – 4)}{\sqrt{2x – 3} + \sqrt5} = 0$

  $\Leftrightarrow (x-4)\left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{x +1} + \sqrt5} – \dfrac{2}{\sqrt{2x – 3} + \sqrt5}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = 4\\\dfrac{2}{\sqrt{2x – 3} + \sqrt5} – \dfrac{1}{\sqrt{x +1} + \sqrt5} = 1\quad (**)\end{array}\right.$

  Giải $(**):$

  Ta có:

  $\sqrt{x + 1} > \sqrt{2x – 3} \geq 0,\,\forall x \geq \dfrac{3}{2}$

  $\to \sqrt{x + 1} + \sqrt5 > \sqrt{2x – 3} + \sqrt5 > 1$

  $\to 2(\sqrt{x + 1} + \sqrt5) >2( \sqrt{2x – 3} + \sqrt5) > 2$

  $\to 2(\sqrt{x + 1} + \sqrt5) – \sqrt{2x – 3} + \sqrt5 > \sqrt{2x – 3} + \sqrt5 > 1$

  $\to \dfrac{2}{\sqrt{2x – 3} + \sqrt5} – \dfrac{1}{\sqrt{x +1} + \sqrt5} > 1$

  $\Rightarrow (**)$ vô nghiệm

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 4$

  2) $3x^2 + y – 3x = xy – 2$

  $\Leftrightarrow 3x(x – 1) – y(x – 1) = -2$

  $\Leftrightarrow (x-1)(3x – y) = -2$ $(*)$

  $(*)$ là phương trình ước số của $-2$

  Ta có:

  $-2 = (-1).2 = (-2).1 = 1.(-2) = 2.(-1)$

  Do đó:

  $(*) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x – 1 = -1\\3x – y = 2\end{cases}\\\begin{cases}x – 1 =1\\3x – y = -2\end{cases}\end{array}\right.$

  $ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x =0\\y = -2\end{cases}\\\begin{cases}x =2\\y = 8\end{cases}\end{array}\right.$

  Vậy phương trình có nghiệm $(x;y) = \left\{(0;-2),(2;8),(-1;-4),(3;10)\right\}$

  Reply

Leave a Comment