Question

*Bài tự tình
1) em hãy viết xuôi lại câu thơ : Trơ cái hồng nhan với nước non
2) viết đoạn văn khoảng 5 câu bày tỏ cảm nhận của em về câu thơ sau: Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
3) phán tích cấu tạo ngữ pháp của câu thơ sau: đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
4) chỉ ra điểm tương quan giữa thiên nhiên và tác giả trong 2 câu thực
Giải giúp em với ạ. Em cảm ơn
Leave a Comment