Bài 3 cái bạn giúp mk nhé :3

Bài 3 cái bạn giúp mk nhé :3
bai-3-cai-ban-giup-mk-nhe-3

0 thoughts on “Bài 3 cái bạn giúp mk nhé :3”

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k\to a=bk, c=dk$

  $\to \dfrac{ac}{bd}=\dfrac{bk\cdot dk}{bd}=\dfrac{k^2bd}{bd}=k^2$

        $\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{(bk+dk)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{k^2(b+d)^2}{(b+d)^2}=k^2$

  $\to\dfrac{ac}{bd}=\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}$

  Reply
 2. Đặt $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k$

  Ta có : $a=bk ; c=dk$

  Vế trái : $\dfrac{ac}{bd}=\dfrac{bk.dk}{bd}=\dfrac{k^2.bd}{bd}=k^2$              $(1)$

  Vế phải : $\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{(bk+dk)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{k^2(b+d)^2}{(b+d)^2}=k^2$          $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2) ⇒ \dfrac{ac}{bd}=\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}$ ( Điều phải chứng minh )

  Reply

Leave a Comment