Bài 3 cái bạn giúp mk nhé :3

Question

Bài 3 cái bạn giúp mk nhé :3
bai-3-cai-ban-giup-mk-nhe-3

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-10-31T14:00:53+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:01:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k\to a=bk, c=dk$

  $\to \dfrac{ac}{bd}=\dfrac{bk\cdot dk}{bd}=\dfrac{k^2bd}{bd}=k^2$

        $\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{(bk+dk)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{k^2(b+d)^2}{(b+d)^2}=k^2$

  $\to\dfrac{ac}{bd}=\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}$

  0
  2020-10-31T14:02:40+00:00

  Đặt $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k$

  Ta có : $a=bk ; c=dk$

  Vế trái : $\dfrac{ac}{bd}=\dfrac{bk.dk}{bd}=\dfrac{k^2.bd}{bd}=k^2$              $(1)$

  Vế phải : $\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{(bk+dk)^2}{(b+d)^2}=\dfrac{k^2(b+d)^2}{(b+d)^2}=k^2$          $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2) ⇒ \dfrac{ac}{bd}=\dfrac{(a+c)^2}{(b+d)^2}$ ( Điều phải chứng minh )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )