a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8 b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ? 3.5.7.9.11+3 ; 2

a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8
b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ?
3.5.7.9.11+3 ; 2,3,4,5.6-3
giúp mk đi mk cần gấp , cần trước 7: 48

0 thoughts on “a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8 b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ? 3.5.7.9.11+3 ; 2”

 1. a. số chính phương không có số tận cùng là 2;3;7;8 vì 2 số giống nhau nhân lại với nhau không đc kết quả là : 2;3;7;8.

  ví dụ số chính phương là : 0.0=0 

                                             2.2=4

                                             ………..

                 đều là số chính phương .

  b.3.5.7.9.11+3= (3+7).(9+11)+3

                        =  10   .  20     +3

                        =      200         +3

                        =      203

  ⇒ ko phải số chính phương .

  2.3.4.5.6-3= 2.3.4.5.6-3

                  = 720        -3

                  =    717

  ⇒ko là số chính phương.

                  

  Reply
 2. Đáp án:

  a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8

  vì số chính phương là số bình phương ( mũ 2) của 1 của 1 số tự nhiên.

  b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ?

  3.5.7.9.11+3( ko phải là số chính phương vì tổng là 10398 và ko thể nào thành số chính phương )

  2.3.4.5.6-3

  =720-3

  =717

  ( ko là số chính phương)

  Reply

Leave a Comment