a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8 b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ? 3.5.7.9.11+3 ; 2

Question

a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8
b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ?
3.5.7.9.11+3 ; 2,3,4,5.6-3
giúp mk đi mk cần gấp , cần trước 7: 48

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-31T16:33:37+00:00 2 Answers 333 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-10-31T16:35:33+00:00

  a. số chính phương không có số tận cùng là 2;3;7;8 vì 2 số giống nhau nhân lại với nhau không đc kết quả là : 2;3;7;8.

  ví dụ số chính phương là : 0.0=0 

                                             2.2=4

                                             ………..

                 đều là số chính phương .

  b.3.5.7.9.11+3= (3+7).(9+11)+3

                        =  10   .  20     +3

                        =      200         +3

                        =      203

  ⇒ ko phải số chính phương .

  2.3.4.5.6-3= 2.3.4.5.6-3

                  = 720        -3

                  =    717

  ⇒ko là số chính phương.

                  

  0
  2020-10-31T16:35:33+00:00

  Đáp án:

  a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2 ; 3 ; 7 ; 8

  vì số chính phương là số bình phương ( mũ 2) của 1 của 1 số tự nhiên.

  b) Tổng ( hiệu ) sau có là số chình phương không ?

  3.5.7.9.11+3( ko phải là số chính phương vì tổng là 10398 và ko thể nào thành số chính phương )

  2.3.4.5.6-3

  =720-3

  =717

  ( ko là số chính phương)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )