Viết một ĐOẠN VĂN NGẮN về tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng cải chính. Giúp mình với QAQ

Viết một ĐOẠN VĂN NGẮN về tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng cải chính.
Giúp mình với QAQ

0 thoughts on “Viết một ĐOẠN VĂN NGẮN về tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng cải chính. Giúp mình với QAQ”

  1. Ông tha thiết yêu làng Chợ Dầu và rất tự hào về làng mình: khoe làng, nhớ làng. Lúc mới nghe tin làng mình theo giặc, ông ngạc nhiên đến bàng hoàng, sững sờ. Ông càng buồn khổ bao nhiêu, ông càng sung sướng bấy nhiêu khi nghe tin làng ông được cải chính. Nhận được tin cải chính về làng, ông Hai như được sống lại, mọi đau khổ, tủi nhục như biến mất. Cái mặt buồn thỉu mọi ngày trở nên hấp háy…Vui nên ông chia quà cho các con. Thậm chí, ông chạy khắp xóm, gặp ai là khoe rằng giặc Tây đốt nhà của ông. Với người nông dân, ngôi nhà là cả cơ nghiệp của họ, suốt đời họ  xây đắp, gìn giữ nó. Vậy mà ông Hai không hề buồn tiếc về ngôi nhà của mình, vì nó là minh chứng hùng hồn khẳng định làng ông không theo giặc và trên hết, nó như sự “đóng góp” của gia đình ông với kháng chiến. Ông như được hồi sinh, lại nhanh nhẹn, sôi nổi, thích nói chuyện với mọi người xung quanh. Tin cải chính đã trả lại cho ông niềm tự hào về làng Chợ Dầu và niềm tự tin vào bản thân mình. 

    Reply

Leave a Comment