Viết MB cho đề: cảm nghĩ của em về người thân trong gia đình(mẹ)

Viết MB cho đề: cảm nghĩ của em về người thân trong gia đình(mẹ)

0 thoughts on “Viết MB cho đề: cảm nghĩ của em về người thân trong gia đình(mẹ)”

 1.    những ngôi sao thức ngoài kia

  chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

     đêm nay con ngủ giấc tròn

  mẹ là ngọn gió của con suốt đời

   cứ mỗi lần nghe câu thơ này của nhà thơ TRần Quốc Minh vang lên thì tôi lại nhớ đến người mẹ thân yêu của tôi -người đã hi sinh rất nhiều cho con,là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên cuộc đời tôi và là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi

  Reply
 2.       Nếu có ai hỏi : ” Trong gia đình em yêu ai nhất?” thì e sẽ không ngần ngại mà trả lời :”Em yêu mẹ nhất,”. Có lẽ mẹ là người đã chăm sóc em từ thuở lọt lòng và cũng chính mẹ là người đã cùng em chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

  Reply

Leave a Comment