Question

viết đoạn văn từ 6-8 câu nêu cảm nhận của em về số phận của người nông dân trong xã hội phong kiến

Answers

  1. Thời đại phong kiến , những người nông dân thuộc tầng lớp thấp kém , thấp cổ bé họng đã khổ sở biết nhường nào! Nông dân bị cướp đất,  phải đi cày thuê cuốc mướn cho người . Cuộc sống của họ vốn đã vất vả không đủ sống lại bị đè lên bằng đủ các loại thứ thuế do thực dân và bọn quan vô lại bày ra. Bọn chúng,  những vị quan “phụ mẫu” còn đàn áp, hành hạ những người dân vô tội. Họ thật đáng thương biết chừng nào với cuộc sống bấp bênh và những thứ thuế cũng như tai họa luôn đổ ập xuống đầu họ . Chỉ biết thương cho những người nông dân của thời đại phong kiến lạc hậu và bất công này , có oan chẳng thể kêu , có khổ nào ai biết !

    Reply

Leave a Comment