Question

Viết đoạn văn quy nạp về chủ đề :” Chị Dậu là người phụ nữ hiền dịu , biết nhẫn nhục ,chịu đựng ,là người vô cùng yêu thương chồng”( ko copy trên mạng nha ) . Thanks
Leave a Comment