Question

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 20 đến 25 dòng) giới thiệu về cây Tre Việt Nam (đặc điểm và công dụng trong đời sống hằng ngày) có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả. Mai em khảo sát rồi mn ạ
Leave a Comment