Viết đoạn văn ngắn cảm nhạn về bài “Bóng cây Kơ Nia” (Chương trình địa phương)

Viết đoạn văn ngắn cảm nhạn về bài “Bóng cây Kơ Nia”
(Chương trình địa phương)

0 thoughts on “Viết đoạn văn ngắn cảm nhạn về bài “Bóng cây Kơ Nia” (Chương trình địa phương)”

  1. Bóng cây Kơ nia” là bài thơ hay như thế để ca khúc cũng hay đến vậy. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, sự ra đời của “Bóng cây Kơ nia” gắn liền với mảnh đất Kon Tum, bởi nó được sáng tạo ngay tại Tê Xăng (Tu Mơ Rông, Kon Tum). Vì thế, nói đến Kon Tum thì phải nói đến “Bóng cây Kơ nia” và ngược lại. Ở bất cứ vùng miền nào trong cả nước, cứ mỗi khi nghe “Bóng cây Kơ nia” vang lên là người ta lại nhớ ngay về Tây Nguyên hùng vĩ, về Kon Tum kiên cường. “Bóng cây Kơ nia” là niềm tự hào của các dân tộc Kon Tum từ những năm tháng chiến đấu oanh liệt giữ làng, giữ nước cho đến hôm nay và cả mai sau. “Bóng cây Kơ nia” trở thành biểu tượng của sự mộc mạc, chân thành, nghĩa tình, thủy chung về tấm lòng, tình cảm và ý chí kiên cường của đất và người Kon Tum.

    Reply

Leave a Comment