Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của em về nhân vật người cô trong đoạn trích “Trong lòng mẹ của tác giả Nguyên Hồng

Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của em về nhân vật người cô trong đoạn trích “Trong lòng mẹ của tác giả Nguyên Hồng

0 thoughts on “Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của em về nhân vật người cô trong đoạn trích “Trong lòng mẹ của tác giả Nguyên Hồng”

  1. Bài làm

    Nhân vật bà cô trong đoạn trích “Trong lòng mẹ ” của tác giả Nguyên Hồng là hiện thân cho một xã hội phong kiến bất nhân bấy giờ. Đó là một xã hội không công bằng, thối nát với những cổ tục lạc hậu, bất nhân. Người bà cô được tác giả làm nổi bật qua cuộc hội thoại. Bà cô hiện lên trong đoạn hội thoại với những lời nói khinh bỉ, cay nghiệt và ác độc đến nỗi đi dằn vặt tâm lý cả một đứa trẻ. Có thể coi mọi lời nói của bà cô rất ” kịch ” bởi nó được sắp đặt từ trước để khiến Hồng đau khổ. Bà cô này quả thật rất độc ác, giả tạo và vô tâm. Bà cô đã sắp đặt cuộc hội thoại này và cố lôi kéo Hồng vào cuộc hội thoại. Khi Hồng đã quá sức chịu đựng thì bà cô vẫn luôn châm chọc, nói mẹ Hồng bằng những giọng mỉa mai không thương tiếc. Thật là một con người tàn độc và không có lòng thương ! Nhân vật bà cô còn là sản phẩm của một xã hội phong kiến lạc hậu, không coi trọng phụ nữ và trẻ em. Bà cô này đã có đầy đủ những phẩm chất xấu xa nhất của con người : độc ác, giả tạo, vô tâm, cay nghiệt, lạc hậu,…

    Reply

Leave a Comment