Viết đoạn văn diễn dịch từ 4-6 câu có dấu ngoặc đơn, tình thái từ với chủ đề: Cô bé bán diêm của An-dec-xen truyền cho chúng ta lòng thương cảm sâu sắ

Viết đoạn văn diễn dịch từ 4-6 câu có dấu ngoặc đơn, tình thái từ với chủ đề: Cô bé bán diêm của An-dec-xen truyền cho chúng ta lòng thương cảm sâu sắc đối với em bé bất hạnh.

0 thoughts on “Viết đoạn văn diễn dịch từ 4-6 câu có dấu ngoặc đơn, tình thái từ với chủ đề: Cô bé bán diêm của An-dec-xen truyền cho chúng ta lòng thương cảm sâu sắ”

  1. @Meoss_

      ” Cô bé bán diêm ” của An-dec-xen đã truyền cho chúng ta lòng thương cảm sâu sắc đối với em bé bất hạnh. Trong văn bản đã nêu ra một só phận đầy bi thương của cô bé bán diêm, em phải sống trong một ngôi nhà nhỏ xíu, rách nát; cuộc sống của em thiếu nhiều tình thương từ mọi người xung quanh. Em phải đi bán diêm trong ngày lễ Giáng Sinh ( đêm giao thừa đối với người phương Tây ) và phải chịu cái lạnh khắc nghiệt, chỉ tưởng tượng ra những điều tốt đẹp mà đáng lẽ ra mình phải được nhận trong đời. Qua đó, mỗi người trong chúng ta đọc được tác phẩm đều cảm thấy thương sao cho cuộc đời của em.

    _ Tình thái từ: sao

    _ Dấu ngoặc đơn: gạch chân

    Reply

Leave a Comment