Viết đoạn văn cảm nhận về hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong việc thể hiện nội dung của bài thơ “Tiếng gà trưa” Giúp mk vs Mai kiểm tra

Viết đoạn văn cảm nhận về hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong việc thể hiện nội dung của bài thơ “Tiếng gà trưa”
Giúp mk vs
Mai kiểm tra rồi

0 thoughts on “Viết đoạn văn cảm nhận về hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong việc thể hiện nội dung của bài thơ “Tiếng gà trưa” Giúp mk vs Mai kiểm tra”

  1. trong bài thơ Tiếng gà trưa tác giải đã sử dụng thành công nghệ thuật điệp ngữ .Biện pháp nghệ thuật tu từ điệp ngữ đã làm cho bài thơ có nhịp điệu và gắn liền mạch cảm xúc ,những kỉ niệm hay trong tâm trí của tác giả.biện pháp nghệ thuật này còn muốn nhấn mạnh âm thanh của tiếng gà trưa đã có sự tác động mạnh đến tâm trí và cả suy nghĩ của nhà thơ .Không chỉ làm cho câu thơ thêm hay mà điệp ngữ còn làm cho nội dung của bài thơ đc biểu diễn 1 cách hoàn hảo ,điệp ngữ đã làm nổi bật ý,gây cảm xúc mạnh khiến cho bài thơ thêm giàu cảm xúc tự nhiên.Như vậy nghệ thuật điệp ngữ trong bài thơ Tiếng gà trưa  đã có sự tác động mạnh đến  nội dung và làm cho câu thơ thêm giàu cảm xúc

    Reply

Leave a Comment