viết đoạn văn 5-7 câu về việc dùng từ đua và từ cầm của anh chàng keo kiệt

viết đoạn văn 5-7 câu về việc dùng từ đua và từ cầm của anh chàng keo kiệt

0 thoughts on “viết đoạn văn 5-7 câu về việc dùng từ đua và từ cầm của anh chàng keo kiệt”

 1. Câu chuyện gây cười vì việc sử dụng từ ‘’đưa’’ và tù’’cầm’’ của anh chàng keo kiệt.Vẫn bản tính tham lam,keo kiệt,anh ta cỉ quen nhận hoặc cầm của ai đó thứ gì chữ không bao giờ chịu đưa hoặc cho ai ,kể cả đến khi cận kề cái chết,thì bảo anh ta đưa tay anh ta sẽ không thực hiện,nhưng bảo anh ta cầm lấy tay thì anh ta sẽ thực hiện theo

  Sự đối lập về nghĩa giữa 2 động từ ‘’đưa’’ và ‘’cầm’’ đã làm nổi bật tính tham lam,keo kiệt của anh nhà giàu,tạo ra tiếng cười trong câu chuyện

   

  (bài động từ SGK ngữ văn 6 tập 1)
                                                                                                                                                                                                                                                             

  Reply

Leave a Comment