viết 1 đoạn văn tự sự về mùa đông trong đó có ít nhất 3 cụm danh từ khoảng từ 8 đến 10 câu

viết 1 đoạn văn tự sự về mùa đông trong đó có ít nhất 3 cụm danh từ
khoảng từ 8 đến 10 câu

0 thoughts on “viết 1 đoạn văn tự sự về mùa đông trong đó có ít nhất 3 cụm danh từ khoảng từ 8 đến 10 câu”

  1.  Quê tôi có nhiều cây ăn quả : sầu riêng, chôm chôm, mít, xoài … Ngoài ra, còn có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhất là Suối Tre. Khách tham quan đến đây đều nói ” Suối Tre là Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ”. 

    Reply

Leave a Comment