viết 1 bức thư gửi chú bộ đội [chú bộ đội xa lạ] dài chút ạ[k copy]

viết 1 bức thư gửi chú bộ đội [chú bộ đội xa lạ] dài chút ạ[k copy]

0 thoughts on “viết 1 bức thư gửi chú bộ đội [chú bộ đội xa lạ] dài chút ạ[k copy]”

  1. Kính gửi chú bộ đội ở ngoài đảo xa!

    Con vẫn luôn mong chờ những tin tức về chú,bởi vì đơn giản thôi,bố con cũng là một người bộ đội.Nhờ có bố,mà con biết được nghề bộ đội cao quý và nguy hiểm đến nhưuóng nào.Con viết bức thư này mong rằng có thể nhận được hồi âm để chắc chắn rằng chú và các cán bộ đồng chí khác về an toàn.Con ước gì mình có thể lớn thật nhanh để có thể bảo vệ đất nước,tuy con là con gái nhưng con cũng khỏe lắm chú ạ!Thôi,con xin dừng bút tại đây vì con thấy bức thưu đã dài,mong rằng chú sớm hồi âm cho con ạ.

    Người viết

    Muggles

    Reply

Leave a Comment