Và tự hỏi rằng cô ấy là ai nhỉ có sử dụng yếu tố độc thoại nội tâm ko

Và tự hỏi rằng cô ấy là ai nhỉ có sử dụng yếu tố độc thoại nội tâm ko

0 thoughts on “Và tự hỏi rằng cô ấy là ai nhỉ có sử dụng yếu tố độc thoại nội tâm ko”

  1. Có vì đây chỉ là suy nghĩ mà mình tự nghĩ ,thắc mắc ra chứ không phải bạn nói cho ai hết.

    Reply

Leave a Comment