Question

Từ văn bản Phong cách hồ chí minh em có nhận thức như thế nào về lối sống có văn hóa (viết thành đoạn văn)

Answers

  1. Trong cuộc sống, lối sống có văn hóa là lối sống đẹp vẫn luôn được đề cao ở xã hội VN. Theo em, lối sống có văn hóa là lối sống vì mọi người, vì cộng đồng, làm theo những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như sống hiện đại và văn minh. Biểu hiện của lối sống văn hóa đó là việc con người không chỉ tuân thủ theo pháp luật, quy định mà còn làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh: nói lời hay tiếng đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường chung, tích cực tham gia các hoạt động công ích,… Và trong một khu vực hay trong một cộng đồng, lối sống văn hóa của mỗi gia đình lại càng cần được đề cao hơn bây giờ hết. Nhờ lối sống văn hóa, cuộc sống chung của địa phương sẽ trở nên tốt đẹp và văn minh. Mỗi cá nhân, hay mỗi gia đình đều góp chút sức mình vào công cuộc giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của khu vực và lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp. Từ đó, mỗi người dân sẽ tạo được sự gắn kết cộng đồng với nhau, đẩy lùi được những giá trị ích kỷ, nhỏ nhen. Đồng thời, lối sống có văn hóa thể hiện bằng lời nói và việc làm sẽ góp phần làm cho con người có hình ảnh đẹp trong mắt người khác, xây dựng uy tín và sự tín nhiệm đến từ những người xung quanh. Tóm lại, lối sống có văn hóa là một lối sống có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người cũng như cuộc sống của cộng đồng.

Leave a Comment